تشخیص زودهنگام و ارزان سرطان در ایران

یک دهه تلاش تحقیقاتی پژوهشگر ایرانی به دستیابی به دانش تشخیص زودهنگام، آسان و ارزان برخی بیماری ها از جمله سرطان منجر شد.

آخرین اخبار