کشایی:

مخابرات اصفهان با ۹۹۰ طرح نخستین استان در تعداد پروژه‌های دهه فجر است

مدير عامل شركت مخابرات استان اصفهان گفت: شرکت مخابرات استان اصفهان با ۹۹۰ پروژه و طرح آماده افتتاح برای دهه فجر امسال، نخستین استان در تعداد پروژه‌ها است.

آخرین اخبار