مديريت كانون شهيد رجايي شهر حسن آباد:

برای به یاد ماندن این روز در ذهنتان، تاریخ تولد خود را بدانید

مديريت كانون شهيد رجايي شهر حسن آباد گفت: ما با «جشن تكليف»، نعمتهاى خدا را گرامى مى داريم و اين روز بزرگ را كه در آن به سنّ تكليف رسيده ايم، بعنوان يك روز پرشكوه و خاطره اى به يادماندنى به ياد مى سپاريم .

آخرین اخبار