صمیمانه همراه با بخشدار جرقویه علیا؛

نگاه فرهنگي در برنامه هاي توسعه محور ضعيف است/ انتظارات بايد متناسب با اختيارات باشد

حسين بهزادفر ضمن تشريح اولويت هاي کاري خود گفت: متاسفانه بخش فرهنگي نه تنها در اين بخش بلکه دراکثر مناطق کشور مظلوم واقع شده است.

آخرین اخبار