رئیس اداره ورزش و جوانان بخش جلگه خبر داد:

برگزاری مسابقات اسب سواری هرند در آینده ای نزدیک

رئيس اداره ورزش و جوانان بخش جلگه از برگزاری مسابقات اسب سواری هرند در آینده ای نزدیک خبر داد.

آخرین اخبار