فرمانده حوزه دانش آموزی شهید مطهری جلگه:

49 شهید دانش آموز جلگه ای، گواه روشنی بر استکبار ستیزی جوانان است

حسن کنعانی گفت: امیدواریم نسل آینده ما نیز ادامه دهندگان یاران شهید خود و رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت مبارزه با اقدامات ظالمانه مستکبران باشند.

آخرین اخبار