نایب رییس شورای بخش مرکزی خبر داد:

تکمیل بلوار امام خمینی دهستان دشتی در آینده ی نزدیک/ جانمایی پارکینگ کامیون داران در دست بررسی است

نایب رییس شورای بخش مرکزی از تکمیل طرح بلوار امام خمینی دهستان دشتی به منظور زیباسازی مبلمان شهری با نظر کارشناسانه در آینده ی نزدیک خبر داد.

آخرین اخبار