معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان:

ایجاد 3 هزار و 763 طرح اشتغال و خودکفایی در کمیته امداد استان اصفهان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت: 3 هزار و 763 طرح اشتغال و خودکفایی در طی هفت ماهه گذشته در کمیته امداد استان اصفهان ایجاد شده است.

آخرین اخبار