معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تاکید کرد:

تشدید کم‌آبی اصفهان در روزهای گرم تابستان

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: با وجود افزایش دما هم‌اکنون در هیچ نقطه‌ای از اصفهان قطعی ناشی از کمبود آب نداریم؛ اما مدیریت فشار شبکه در این شهر انجام می‌شود.

آخرین اخبار