سلفی گرفتن با پلاسکو؛

«فقر فرهنگی» در «خبرنگاران شهروندی»

اگر عکس و فيلمي نگيريم کسي ما را بازخواست نمي کند، ولي بعدها اگر بشنويم که براي نجات جان يکي از آسيب ديدگان چنين حادثه اي فقط 18 ثانيه زمان کم آورديم، آن موقع است که بايد خود را بازخواست کنیم.

رسانه ها هنر خود را به کار گیرند؛

ضرورت «باور پذیری» در استرداد حقوق های «نامتعارف»

اقناع افکار عمومی از سوی رسانه های جمعی وظیفه سنگینی است که این نهاد اجتماعی باید قدرت اثرگذاری بر افکار را داشته باشد و بتواند باورپذیری تولیدات خود را در بین مخاطبان تقویت نماید. این هنری است که قدرت رسانه های جمعی را از سایر نهادهای اجتماعی متمایز می سازد.

عایدی نمایشگاه برای مردم چی بود؛

نمايشگاه مطبوعات يا نمايشگاه مسئولان؟

نمايشگاه مطبوعات با همه نقاط ضعف و قوت خود به پايان رسيد. مهم این است که در پایان هر دوره از نمایشگاه، دستاوردهای تازه وکاستی های موجود، برای مسئولان نمایشگاه و مدیران رسانه ها تبیین شود و برنامه های آتی برای مقاصد عالی تر مشخص گردد.

آخرین اخبار