برگزاري مسابقات ورزشي

برگزاري مسابقات ليگ برتر شهرستان اصفهان

مسابقات فوتبال ليگ برتر در شهرستان اصفهان با شركت تيم هاي برتر مناطق شرق اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار