خط و نشان عابر بانک قرمزها/

هدایتی: 5 اردیبهشت پرسپولیس را می‌خرم/ زمانی: هدایتی تنها یکی از مشتریان است

حسین هدایتی که اشتیاق زیادی دارد تا پرسپولیس را بخرد در تازه ترین اظهار نظر خود گفته است:این بار برای خرید پرسپولیس پاکت می‌دهیم، هولدینگ استیل‌آذین ایرانیان در این مزایده شرکت می‌کند و من پای قولم هستم ما برای مزایده 5 اردیبهشت پاکت می‌دهیم و این تیم را می‌خریم.»

آخرین اخبار