لیلا نیکخواه

از قدرت نمایی هسته ای تا دهن کجی به روز ملی فناوری هسته ای

بیستم فروردین و بی اعتنایی دولت به روز ملی فناوری هسته ای ادامه دارد به طوریکه انگار چنین روزی را به خاطر نمی آورند و نمی دانند که اگر نبود این پیشرفت جهشی در صنعت هسته ای امروز تیم مذاکره کننده با چه پشتوانه ای قدم به عرصه مذاکرات می گذاشت.

آخرین اخبار