شفافیت در دولت روحانی؛ از شعار تا عمل

یکی از شعارهای مهم دولت حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ و همچنین ۱۳۹۶، «شفافیت و صداقت با مردم» بود که به دلیل سال ها محرمانه و مخفی بودن بسیاری از مسائل کلان کشور، برای مردم ایران بسیار جذاب بود و در ریخته شدن رأی آنها به سبد حسن روحانی تأثیر زیادی داشت.

آخرین اخبار