زبان سرخ شیعه/ اینفوگرافی

با توجه به مسائل اخیر در مورد اظهارات استاد رحیم پو ازغدی و رسوا نمودن جریان افراطی شیعه، اینفوگرافی زیر جهت شناخته شدن هر چه بیشتر این استاد علوم انسانی و اسلامی تهیه شده است.

رحیم پور ازغدی:

گستاخی چند روز اخیر آمریکایی ها باید مشتاقان ارتباط با غرب را از خواب غفلت بیدار کند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کسانی دچار سوتفاهم برقراری رابطه با آمریکا بودند که گستاخی چند روز اخیر مقامات آمریکایی باید آنها را از خواب غفلت بیدار کند.

آخرین اخبار