حسن خدابنده: ایران یک شهر دارد

ارائه خدمات 24 ساعته بانک شهر در ایام نوروز

حسن خدابنده، رئیس بانک شهر منطقه 3 کشور: تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی در سال اقتصاد مقاومتی تبلور اقدام و عمگرایی بانک هاست.

آخرین اخبار