روز جوان با بسیجی شاهتوری؛

تمام وقت کار کردم تا خرج تحصیلم تامین شود/ بیکاری معضل جوانان شرق اصفهان است

حسن جبلی جوان بسیجی شاهتوری گفت: خیلی دوست داشتم برای فوق لیسانس و مقاطع بالاتر از آن ادامه بدهم ولی بخاطر خشکسالی و بی آبی شرق اصفهان نتوانستم و لیکن ارزویم پیشرفت تحصیلی هست و خواهد بود.

آخرین اخبار