گلایه‌های حسن اکلیلی از وضعیت فرهنگ

اصفهان به یک امیر کبیر نیاز دارد

بازیگر شناخته شده اصفهان با گلایه از وضعیت بد فرهنگ و عدم توجه کافی به آن از سوی مسولین و مردم اصفهان گفت: به نظرم مشکل فرهنگی و فرهنگ بد مصرف ما در استفاده از هر آنچه در اختیارمان است از آب گرفته تا برق و اتومبیل و … به حدی بغرنج است که برای چاره اندیشی و حل آن به یک امیر کبیر نیاز است.

آخرین اخبار