تحلیل همایش سوگواره رضویون از نگاه مسئولین

در راستای مهم خواندن سوگواره رضویون بررسی اجمالی اهداف این مراسم توسط مسئولین گامی مهم در پیش برد بهتر این برنامه در سنوات آینده می باشد.

آخرین اخبار