گذر لحظه ها در طرح یادمان شهدای گمنام هرند

شهردار شهر هرند با اشاره به آغاز عملیات ساخت یادمان شهدای گمنام شهر گفت: امید آن داریم تا با اقدام به موقع 3 خرداد 93 یادمان شهر هرند به بهره برداری برسد.

آخرین اخبار