گزارشی از یک دهه مبارک در جرقویه علیا؛

از طرح جابر بن حیان تا جشن نسل چهارمی های انقلاب در رامشه/ گزارش

هدف از برگزاری طرح جابربن حیان شکوفایی استعداد های دانش آموزان می باشد.

آخرین اخبار