در حسینیه حسن آبادی ها برگزار شد؛

عزاداری حسن آبادی های مقیم اصفهان / تصویر

حسن آبادی های مقیم اصفهان هر ساله در دهه اول محرم در حسینیه حسن آبادی ها واقع در خیایان مسجد علی جنب امامزاده اسحاق(ع) به سوگ می نشیند.

آخرین اخبار