چگونگی ترور حسان اللقیس؟

روزنامه السفیر لبنان نوشت: حسان اللقیس (از فرماندهان حزب الله لبنان) نیمه شب سه شنبه (۱۲ آذر ماه) با سلاح مجهز به صدا خفه کن در برابر منزلش در منطقه مسیحی نشین الحدث واقع در جنوب بیروت نزدیک به منطقه الضاحیه هدف گلوله قرار گرفت و شهید شد.

آخرین اخبار