پیشنهادهای هفته آخر سال

ایام نوروز ‌فرصت مناسبی برای بازدید از آثار بی شمار تاریخی شهر است؛ قلعه شاه دژ یکی از مکان‌های دیدنی و تاریخی بازمانده از عهد ساسانیان است که خیلی از اصفهانی‌ها هنوز با این قلعه تاریخی آشنایی ندارند و کمتر از آن شنیده‌اند.

آخرین اخبار