10 میلیون میکروب در مسواک ها

محققان انگلیسی می گویند: مسواک ها را باید هر چند روز یک بار با آب جوش شست.

آخرین اخبار