در روزهای آلوده شهروندان نیاز به محدودیت‌های جدی‌تری دارند

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: مرکز بهداشت محیط استان اصفهان همه توصیه‌های لازم و شرایط و ضوابط در خصوص آلودگی هوای روزهای گذشته به کمیته آلودگی هوا ارسال کرده است، اما تصمیم گیرنده نهایی این کمیته است.

در دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت؛

شناسایی سم برخی محصولات کشاورزی با نانوذرات طلا

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان، در تحقیقات خود موفق به ساخت یک بسته‌ی تشخیصی جهت شناسایی سمی سرطان‌زا در محصولات کشاورزی شدند.

آخرین اخبار