با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی

دولت برای حذف یارانه به حساب بانکی مردم سرک می‌کشد؟

برخلاف سخنان حسن روحانی مبنی بر سرک نکشیدن دولت به حساب‌های مردم، دولت برای تشخیص افراد ثروتمند رصد حساب‌های بانکی یا به قول رئیس‌جمهور سرک کشیدن به حساب‌های مردم را شروع کرد.

آخرین اخبار