دیکته نانوشته دولت درباره حجاب و عفاف

این البته اولین بار نیست که ایشان در تعریف حریم خصوصی، مسیر دیگری را می‌پیماید. در مورد بررسی حساب‌های بانکی افراد به منظور تشخیص آنکه مستحق دریافت یارانه نقدی هستند یا خیر، آن را سرک کشیدن به حساب‌های مردم و خلاف قانون دانست.

آخرین اخبار