تجربیات ساکنان فرنگ/ حسابهای بانکی که شدیداً کنترل می‌شوند؛

دردسرهای شهروندان هلندی با پول‌های اضافه

از یک طرف داشتن و نگهداری پول نقد بیش از ده هزار یورو جرم بوده و از طرف دیگر بر مبلغی بیش از بیست و سه هزار یورو در حساب بانکی نیز مالیات وضع می گردد! البته این تنها به موجودی یک بانک محدود نمی شود و اگر کل موجودی حساب های فردی در تمام بانک های هلند به بیش از این مقدار (بیست و سه هزار یورو) برسد دولت بلافاصله بر آن مالیات وضع می کند.

آخرین اخبار