پس‌لرزه‌های «برگزیت»؛

نخست وزیر جدید بریتانیا «تاجگذاری» کرد؛ «ترزا می» کیست؟

حزب محافظه‌کار تلاش کرده است تا با انتخاب ناگهانی ترزا می، جلوی عمیق‌تر شدن بحران بعد از همه‌پرسی «برگزیت» را بگیرد، ولی انتخاب بدون رقابت او، می‌تواند بحران مشروعیت را برای او و حزب محافظه‌کار در پی داشته باشد.

آخرین اخبار