«این گونه» باید کار حزبی کرد!

گزارشی از حزب مطلوبِ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

رهبر معظم انقلاب با حفظ تأکید بر ضرورت کار حزبی، در سخنانی که طی سال‌های بعد فرمودند، از یک‌سو آفات کار حزبی در ایران و جهان را به‌عنوان یک «تجربه‌ی سلبی»، و از سوی دیگر ویژگی‌های کار حزبی مطلوب را به‌عنوان یک «الگوی ایجابی» مطرح کردند.

آخرین اخبار