خطيب جمعه شهر محمدآباد:

پيروزي حزب‌الله سند افتخاري در كارنامه جهان اسلام است

حجت الاسلام کوهگرد پيروزي حزب‌الله را سند حقانيت حزب‌الله و وسيله قضاوت مردم جهان در مورد جنايت‌هاي صهيونيست‌ها دانست.

آخرین اخبار