آیت‌الله مصباح در دیدار جمعی از سرداران سپاه:

اگر ۱۰ بار بگویند «مقام معظم رهبری» اما اعتقادی به ولایت‌فقیه نداشته باشند کشور درست نمی‌شود

آیت‌الله مصباح یزدی تاکید کرد: اینکه برخی ۱۰ بار بگویند «مقام معظم رهبری» اما اعتقادی به ولایت‌فقیه نداشته باشند کشور درست نمی‌شود.

درباره عوض کردن پسوند رسانه ملی به میلی؛

ادبیات «میلی» دولت در تعامل با «رسانه ملی»

این ادبیات مخصوص این دوره از دولت جمهوری اسلامی است که نه برازنده شعار اعتدال و امید و نه برازنده همدلی و همزبانی دولت و مردم است.

آخرین اخبار