واقعیت هایی که «جم تی‌وی» مخفی می کند!

نگاهی به جنایات «سلطان مراد» و تحریف های تاریخی سریال ترکی «ماه پیکر»

این فیلم بر اساس سرنوشت آخرین پادشاه عثمانی به نام سلطان مراد چهارم و مادرش کوسم سلطان ساخته شده که بعد از تجربه موفق در ساخت سریال «حریم سلطان» به اکران درآمد.
یک مورد در هردو این سریال ها مشترک است و آن تحریف تاریخ به نفع عثمانی است!

آخرین اخبار