سازه‌های پرخطر در حریم زاینده‌رود تعیین تکلیف شوند

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای باید سازه‌های پرخطر احداثی در حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود رفع خطر و تعیین تکلیف شوند.

متخصصان میراث فرهنگی:

ایده ساخت و ساز در حریم زاینده‌رود توهم است!

چشمان شهروندان اصفهان مدتهاست در انتظار است تا زاینده رودِ بی آب نصف جهان را بار دیگر پر آب ببیند، آرزویی که دور از دسترس نیست و همتی همه جانبه را می طلبد و قطعاً در این میان هیچ‌یک از دوستداران اصفهان و زنده‌رودش باور ندارند که زاینده رودِ زنده را هرگز نخواهند دید و باید امیدوار بود.

آخرین اخبار