بازدید مقامات قضایی از حریم زاینده‌رود

چاه‌های حریم زاینده‌رود مهرماه، پلمب می‌شوند

دبیر انجمن دوستداران طبیعت و میراث فرهنگی ورزنه گفت: پمپاژ آب از چاه‌های حریمی زاینده رود از مهرماه امسال متوقف می‌شود.

سرپرست دفتر روستایی اداره‌کل حمل و نقل اصفهان:

روستا‌های پرجمعیت استان اصفهان زیرپوشش حمل و نقل روستایی قرار دارند

سرپرست دفت روستایی اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های اصفهان گفت: تمامی روستا‌های خارج از حریم شهر در استان اصفهان زیرپوشش دفاتر نمایندگی حمل و نقل روستایی قرار دارند.

استاندار اصفهان:

۴۲۰ تصرف غیرقانونی در بستر رودخانه زاینده‌رود شناسایی شده است

استاندار اصفهان گفت: تا‌کنون ۴۲۰ مورد تخلف و تصرف غیرقانونی به حریم بستر رودخانه شناسایی شده که با توجه به مشکلات اجتماعی باید آزاد شوند.

اوقاف بن رود خبر داد:

آزادسازی حریم امامزاده میرزین العابدین ورزنه

قطعه ملک مزروعی به مساحت 5000 مترمربع با سهم حقابه زاینده رود واقع در ورزنه صحرای هینیجرد جهت ازادسازی حریم امامزاده میرزین العابدین ورزنه خریداری شد.

طرح تملک و آزادسازی حریم مسجد جامع شهر ورزنه صورت گرفت

طرح تملک وآزادسازی حریم مسجد جامع شهر ورزنه با حضور عطایی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورزنه آغاز شد.

آخرین اخبار