تغییرات عمده در ترکیب اصلی؛

جدال شاگردان خاکپور و ژاپنی‌ها / آیا امیدهای ایران به جمع چهار تیم برتر راه پیدا می کند؟

بیش از ۴ دهه است که فوتبال ایران نتوانسته در مسابقات المپیک حضور داشته باشد. این طلسم به رغم حضور نسلهای مختلف شکسته نشده است.

آخرین اخبار