همراه با هرند در جشنواره غذاهای سنتی

رییس آموزش و پرورش بخش جلگه در راستای جشنواره غذاهای سنتی گفت: این جشنواره در ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی نقش مهمی ایفا کرد.

آخرین اخبار