حرکت فعال کمیته امداد در راستای آموزش مبارزه با اعتیاد

اعتياد ويرانگر سلامت اجتماع و خانواده

کلاس آموزشی اعتیاد در بین زنان سرپرست خانوار کوهپایه با حضور فرمانده کلانتری بخش برگزار شد.

آخرین اخبار