زمزمه های جدایی میان عمان و دیگر اعراب حاشیه خلیج فارس

نگرانی سعودی ها از احتمال تکرار تجربه اتحادیه اروپا در شورای همکاری خلیج فارس/ آیا عمان با الگوگیری از انگلستان از شورای همکاری خلیج فارس خارج می شود؟

در حالی که هنوز دنیا از شوک همه پرسی بریتانیا و پیروزی حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشده است، نشانه های دیپلماتیک به خوبی نشان می دهد مقامات کشور عمان هم بی میل نیستند از طریق یک مکانیزم مناسب از شورای همکاری خلیج فارس خارج شوند.

آخرین اخبار