حال و هوای حرم امام خمینی(ره) در آستانه مراسم سالگرد ارتحال

درخت‌های حرم مطهر امام خمینی(ره) با باد بهاری که در صحن پیچیده خاک‌ها را از تن سبزشان می‌تکانند. کارگران حرم مانند ساکنین خانه‌ای که در آستانه پذیرایی از میهمانند سخت مشغول کار کردن هستند.

گزارش؛

حال و هوای حرم امام خمینی(ره) در آستانه مراسم سالگرد ارتحال

درخت‌های حرم مطهر امام خمینی(ره) با باد بهاری که در صحن پیچیده خاک‌ها را از تن سبزشان می‌تکانند. کارگران حرم مانند ساکنین خانه‌ای که در آستانه پذیرایی از میهمانند سخت مشغول کار کردن هستند.

آخرین اخبار