آیت الله رئیسی تاکید کرد؛

حرمت پزشکان در پرونده های قضائی حفظ شود

رئیس قوه قضائیه گفت: سیاست ما آن است که در حد امکان از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنیم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی حفظ شود.

آخرین اخبار