استاندار اصفهان گفت:

پدافند غیرعامل براساس تاکیدات موکد مقام معظم رهبری ایجاد شده است

استاندار اصفهان گفت : سازمان پدافند غیرعامل براساس تاکیدات موکد مقام معظم رهبری مطرح شد و جزء معدود سازمان هایی است که اساسنامه ی آن به تایید مقام معظم رهبری رسیده و رئیس این سازمان نیز توسط ایشان منصوب شده است.

آخرین اخبار