ورزش پیش از غذا «تندرستی» و پس از آن عامل «بیماریست»

ورزش کردن قبل از غذا موجب می‌شود که حرارت غریزی افزایش پیدا کند، چنانچه بعد از ورزش اشتها افزایش پیدا می‌کند و موجب شادابی و چالاکی افراد می‌شود؛ ورزش پیش از غذا نگهبان تندرستى و پس از غذا آن بیمارى زا است.

آخرین اخبار