فناوری مادرانه

دانشمندان موفق به ساخت یک دستگاه ویژه شده‌اند که با چسبیدن به بدن نوزاد می‌تواند در شرایط خواب بودن او نیز اطلاعات حرارتی بدن او را به مادر نشان دهد.

آخرین اخبار