با وجودضرورت نصب سیستم حرارتی مرکزی در مدارس:

بیش از 60 درصد از مدارس استان اصفهان سیستم حرارتی مرکزی ندارند

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به بازرسی کارشناسان این شرکت از مدارس استان گفت: بیش از 60 درصد از مدارس استان اصفهان سیستم حرارتی مرکزی ندارند و با بخاری گرمایش مدارس تامین می شود.

آخرین اخبار