رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان خبر داد

برپایی حراجی صنایع دستی در شبکه‌های اجتماعی

هنرمندان صنایع دستی دیار نصف جهان به راه‌اندازی حراجی‌های صنایع دستی در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر اتحادیه صنایع دستی اصفهان روی آورده‌اند.

آخرین اخبار