گزارش میدانی:

حراج های غیر واقعی

در حالی که این روزها شیشه بیشتر واحدهای صنفی، میزبان اتیکت‌های رنگارنگ و وسوسه‌انگیز تخفیف‌های چند درصدی است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این تخفیف‌ها غیرواقعی است و به ارزان‌فروشی آن‌گونه که مدنظرمشتری است، منجر نمی‌شود.

آخرین اخبار