حذف یارانه کلید خورد

سخنگوی کمیسیون تلفیق :دولت باید یارانه سه دهک پردرآمدی را حذف کند و منابع آزاد شده را به بخش اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد.

آخرین اخبار