دولت صد حذف یارانه 45میلیون نفر را داشت؛

برجام هدفمندی در پسابرجام

انحراف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث شده تا اهداف اصلی آن روی زمین بماند. به نظر می رسد با نزدیک شدن به سال ۹۶و انتخابات ریاست جمهوری به تدریج نظر مسوولان درباره حذف یارانه پرمصرف ها تغییر کرده است.

آخرین اخبار